Når spidskompetencer samarbejder
- styrkes konkurrenceevnen